Iakov Andreyevich Medvedkov

Iakov Andreyevich Medvedkov

Russia, Samara

Chemistry Physics

Interests

Chemistry Physics